En nature-based teambuilding är inte en teambuilding utomhus!

Det är inte att göra utomhus likadant som inomhus genom att använda naturen som bakgrund.

”Nature-based” betyder att kärnvärdet är kopplingen till natur: naturen utanför och inifrån.

En nature-based teambuild bygger på att hitta tillbaka och känna igen det som gör att vi är människor, att vi är natur och att vi är kopplade till allt som finns på jorden: växter, träd, myror, fåglar… och också vänner, kollegor, kunder…

Med nature-based teambuilding tillåter vi oss möjligheten att utrycka vår sensoriska och emotionella intelligens. Vi utvecklar vår förståelse för den andra, vi öppnar oss till andra sätt att vara, att hantera livet.

Vi utvecklar våra ”green skills” dvs, förmågor, värderingar och attityder som behövs för att leva i, utveckla och stödja ett hållbart samhälle.

Hur jobbar ni med ”green skills” i din organisation?