NO TECH, NO STRESS, TOGETHERNESS

Alla våra program och tjänster är nature-based. Detta betyder att vårt kärnvärde är att integrera naturen i varje process. Vi ser denna koppling som den gemensamma länken mellan allt och alla. Den är grunden till omtanke, kollektiv prestation och innovation.

Vi har utvecklat 3 programlinjer med 3 fokus

HUR GÅR DET TILL?

           Vår process

  • Vi analyserar era behov och sätter upp mål
  • Vi skräddarsyr programmet utefter era behov
  • Vi tar hand och guidar ditt team
  • Tillsammans utvärderar vi upplevelsen och identifierar nästa steg

          Våra verktyg

          Praktisk info

  • Ett eller flera teambuilding aktiviteter
  • Från 2 timmar till en hel dag
  • Programmet kan blanda inomhus- och utomhusaktiviteter.
  • Max 20 deltagare per guide/ facilitator

Läs mer om våra nature-based tjänster

”In every walk with Nature one receives far more than he seeks.” ― John Muir