Nature-based Creativity

att tänka utanför boxen? gå ut! bokstavligen!

”Between every two pines is a doorway to a new world.” – John Muir

Nature-based Creativity

Nature-based Creativity kan belysa faktorerna som hindrar framsteg i ett projekt och hjälper team att hitta ny inspiration, nya idéer i en innovations- eller utvecklingsprocess.

Genom olika upplevelser, alltid med naturkontakt i grunden, kommer ni att öppna upp en värld av kreativitet genom

Vid ett eller flera tillfälle bygger vi ett program som frigör den individuella och kollektiva fantasin för att hitta nya vägar.

Team Fotosyntes

  • Upplev teamet som ett träd: en sammankopplad multi-organism
  • Utveckla kollektiv intelligens med lyhörda utbyten
  • Utvidga utbudet av möjligheter genom att ge rum till fantasi

Varje person är en källa till energi och kreativitet

Utforska skogsstigarna och naturkontakt för att släppa loss ditt teams energi och omvandla den till kreativitet.

Liksom trädets löv kan varje medlem i ett team fånga, omvandla och frigöra denna energi mot ett gemensamt mål.

Genom naturbaserade upplevelser upptäcker ni andra sätt att hantera livet, alternativa strategier och lösningar som aktiverar gruppens energi.