Nature-based vetenskap

NO STRESS, TOGETHERNESS & creativity

Naturen främjar människors välmående och hälsa med positiva fysiologiska, kognitiva, psykologiska och sociala effekter.
Våra nature-based program är baserade på dessa effekter och vetenskapliga teorier som förklarar vår koppling till naturen

Nature-based effekter

Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat stress som ”2000-talets hälsoepidemi”. Ändå är stress eller mer exakt vårt svar på stress avgörande för vår överlevnad och liv.

Stress är inte alltid problemet i sig, brist på tid och verktyg för stressåterhämtning är ofta det verkliga problemet.

Stress aktiverar vårt sympatiska nervsystem: kroppen producerar adrenalin och noradrenalin, hjärtfrekvens och blodtryck ökar så att vi kan kämpa och/eller fly från en fysisk eller psykologisk fara.

Viktigt är att kroppen återhämtar sig från detta och då aktiveras vårt parasympatiska nervsystem: dopamin och serotonin produceras. De är hormoner kopplade till glädje, fokus, lugn och känslor av belöning och motivation.

Stress minskar

Naturen bjuder på närvaro och sensoriska upplevelser som främjar aktivering av vårt parasympatiska nervsystem och vårt immunförsvar:

 
Gemenskap och kreativitet ökar

Naturen erbjuder en plats för fysisk och mental återhämtning. Det här hjälper oss att återställa vår kognitiva kapacitet och öka vår kreativitet, vilket till exempel framgår av en studie gjord i Belgien och en annan i Taiwan.

Sist men inte minst, en översiktsartikel av forskningsfältet drar slutsatsen att naturen gör oss mer sociala och villiga att samarbeta.

Nature-based program främjar och stärker dessa effekter och ger en ny dimension till naturkontakt.

Shinrin yoku

Sensorisk naturkontakt

Det japanska ordet ”shinrin yoku” betyder att “bada i skogens atmosfär med hjälp av sinnena”.
Shinrin yoku utvecklades på 80-talet i samband med en rejäl ökning av folkhälsoproblem relaterade till det intensiva arbets- och stadslivet.
Shinrin yokus positiva hälsoeffekter har studerats i Japan sedan 1990-talet av två pionjärforskare inom detta område, Dr Qing Li och Pr Yoshifumi Miyazaki.

Natur- & skogsterapi

En social dimension

Sedan 2010-talet har olika metoder baserade på shinrin yoku utvecklats. De kan grupperas under begreppet natur- & skogsterapi. Nuförtiden finns många organisationer som erbjuder utbildningar för att bli natur & skogsterapiguide.

Den huvudsakliga skillnaden mot shinrin yoku är att natur- & skogsterapi alltid är guidade upplevelser och oftast i grupp.

Guiden spelar en väsentlig roll i deltagarnas upplevelse. Hen främjar anknytning till sig själv, till naturen och till andra människor.

Det finns en social dimension med natur- & skogsterapi som inte finns i shinrin yoku.