Välkommen till verkligheten

”Så skönt att ha varit med denna upplevelse, kunna koppla av innan att komma tillbaka i verkligheten”
Så uttryckte sig en deltagare vid avslutningen av ett skogsbad.
Det som jag vill säga då är att det som denna person har upplevt är verkligheten. Att uppleva med sinnena är den mest konkreta som vi kan göra: höra, se, känna, röra, smaka.
Vi kommer till det som vi är med hela kroppen. Ett skogsbad är en sensorisk upplevelse som ger dig möjlighet att uppleva verkligheten i stunden. Verkligheten där du är i denna stund. Och denna verklighet är lika värt och lika sant som den som vi bygger i vår hjärna genom att få informationen som vi inte har upplevt med våra sinnen. Denna verklighet kommer till och med att hjälpa dig att hantera den andra…
Så välkommen i skogen, i naturen, välkommen i verkligheten!

Du kan också vara intresserad av följande inlägg:
Skogsbad, mer än mindfulness i naturen
Naturen gör oss mer sociala