Nature-Based WORKSHOP

Att vara människa i en föränderlig värld

”We are human only in contact, and conviviality, with what is not human.”  David Abram

Människor = en del av naturen

Allt vi gör, utvecklar är beroende av naturen.  Vi är inkluderade i jordens ekosystem och lika som alla andra livsformer har vi våra egenskaper, våra sätt att hantera livet.

Vad betyder det att vara människa i ett samhälle där digitalisering och teknik har invaderat arbetsplatser och våra liv?

Sense in Nature erbjuder två workshoppar för att uppleva vad gömmer sig bakom vår agerande och för att hjälpa oss att utveckla nya vanor mot en hållbar framtid.

Ett tema - en upplevelse

Workshopparna är tematiska övningar som kan användas för att bidra till att förbättra

the human factor mural

En workshop för att låsa upp teams förmåga att förändra!
4 timmar – 6 till 12 deltagare

Varför är det så svårt att ändra beteende?

Även när vi vet

 • att vi behöver förändras,
 • att det skulle vara bättre för oss, andra och vår miljö,
 • att det inte finns några praktiska hinder.

Upptäck de mänskliga faktorerna som gömmer sig bakom vårt sätt att agera:

 • Känslor
 • Kognitiva bias
 • Andra faktorer som t.ex. minnet eller social tillhörighet

        Process

 1. Vi identifierar ett önskat beteende, kopplat till det valda temat.

2. Vi utforskas olika mänskliga faktorer inklusive känslor och kognitiva bias kopplade till denna beteendeförändring.

3. Ni får råd och tips till att utveckla en handlingsplan i 5 steg: att veta, att vilja, att kunna, att göra och att skapa en ny vana.

4. För varje steg identifieras mänskliga faktorer som kan främja det önskade beteendet på ett individuellt och kollektivt plan.

Konkret önskad beteendeförändring

Kollektiv visualisering av mänskliga faktorer

Identifiering av främjande mänskliga faktorer

the emotions mural

Utveckla emotionell intelligens för att kommunicera, förstå varandra och agera tillsammans!

4 timmar – 6 till 12 deltagare

Vår första reaktion i varje situation som vi upplever är ett emotionellt svar

 • Det tar bara 0,2 sekunder för detta att ske.
 • Den tankemässiga utvärderingen som leder till ett beteende kommer först efter ca 0,4 sekunder.
 • Att ha känslor är att vara en människa.
 • Emotions kommer från latin movere, att röra sig, att flytta sig.

Känslor är källan till rörelse

 • De hjälper oss att agera, att göra saker.
 • Att ignorera dem är att ta bort en del av vår mänsklighet.

          Process

 1. Varje deltagare delar ett minne kopplat till det valda temat

2. Vi identifierar de relaterade känslorna.

3. Vi utforskar tillsammans tankar och beteende.

4. Vi identifierar våra grundläggandebehov

5. Vi utvärderar möjligheten att påverka kopplingar mellan känslor-tankar-agerande

Ett minne

Koppling mellan känslor/tänkar/agerande

Identifiering av grundläggande behov

Känslor = en källa till handling