Nature-Based WELLNESS

Guidade sensoriska upplevelser skapar friska och glada medarbetare.

”Everything in nature invites us constantly to be what we are.”  Gretel Ehrlich

Nature-Based WELLNESS

Naturen främjar människors välmående och hälsa med positiva fysiologiska, kognitiva, psykologiska och sociala effekter.

Guidade multisensoriska upplevelser i naturen (känna, lukta, lyssna, titta) ger verktyg för att hantera den hälsoutmaning som många organisationer står inför idag.

Det här hjälper dig att hitta fokus och ”vara i nuet”, vilket gör det lättare att hantera stress.

Principer

Lärandet

SKOGSBAD PROGRAM

Att uppleva koppling till sig själv, naturen och teamet.

Ett program i grupp där vi ”badar” i skogens atmosfär.

Vi lär oss att känna naturkontakt genom våra sinnen och att vara i närvaro tillsammans.

Det finns tid för individuella och gemensamma upplevelser. 

Rekommenderat upplägg:
Utomhus
3 tillfällen – 2 timmar 

SIT SPOT PROGRAM

Individuella utomhusövningar i egen takt och när det passar alterneras med gruppträff.

Varje deltagare lär sig individuellt att hitta sin plats i naturen där hen kan återkomma för avkoppling och återhämtning.

Under gruppträffarna får deltagare råd och tips för att utveckla sin multisensoriska och emotionella kontakt med platsen.

De blir också en tid för utbyte och gemenskap.

Rekommenderat upplägg:
4 gruppträff utom- eller inomhus

2 timmar