Nature-Based TOGETHER

Vi skapar ett rum som präglas av tillit och psykologisk trygghet.

Naturen är en neutral miljö där alla är lika oavsett sitt arbete i organisationen. Här främjas social gemenskap, harmoni och emotionell intelligens.

Nature-Based TOGETHER

På arbetstid använder vi oss mycket av vår kognitiva intelligens och sällan av våra sinnen och vår emotionella intelligens. Trots det är det genom våra sinnen som vi upplever vår miljö och andra människor.

Det är genom våra sinnen som vi känner livet omkring oss, känner oss levande och delaktiga.

Med Nature-based Together arbetar vi på olika aspekter av social sammanhållning:

Vid ett eller flera tillfälle bygger vi ett program som främjar sammanhållning och förståelse som ger energi till ditt team.

Team Ekosystem

  • Uppleva teamet som ett ekosystem och öka känslan av tillhörighet.
  • Koppla ihop talanger och generera ett bättre samarbete.
  • Skapa en inkluderande miljö där alla kan blomma ut och uttrycka sig för att nå gemensamma mål.

Omvandla lärandet från skogen till din professionella verklighet.

Låt naturkontakt inspirera er för att förvandla teamet i ett framgångsrikt ekosystem.

Precis som en skog består av olika träd består ett team av olika människor, var och en med sina egenskaper och talanger. Alla har därför en roll att spela i det kollektiva och gemensamma teamsmålet.

Tack vare denna mångfald kan teamet fungera som ett effektivt, harmoniskt ekosystem, utveckla sin anpassningsförmåga och möta utmaningar.

Kopplingen mellan individer och deras talanger blir en tillgång för teamet om det sker i ett tryggt rum som präglas av tillit och äkta kommunikation.

Human factor mural workshop

En workshop för att låsa upp teamets förmåga att agera.

En kollaborativ upplevelse där deltagarna upptäcker vilken roll känslor, kognitiva bias och andra faktorer spelar i deras beteende.

Få ledtråd till frågan:
«Vad kan vi göra individuellt och kollektivt för att främja beteendeförändringar? »

Beteendeändringar är nödvändiga när omgivningen förändras och vi måste anpassa oss till nya situationer och organisationer.

Att ändra ett beteende är inte alltid lätt och att förstå andras beteende är också en stor utmaning.

The human factor mural hjälper oss att förstå vad som gömmer sig bakom vårt sätt att agera och varför det kan vara så svårt att förändra.

Vi utforskar teamets mänskliga faktorer som kan fungera för att främja eller hindra en beteendeförändring