Naturen gör oss mer sociala

Att vara i naturen med dina kollegor främjar harmoni i gruppen

Det finns många vetenskapliga artiklar som bevisar de positiva effekterna av naturen på människor hälsa: naturkontakt hjälper oss att hantera stress, främjar fysiologisk och psykologisk hälsa.
En aspekt som diskuteras allt mer och som jag själv känner starkt när jag guidar grupper är de sociala effekterna av en naturbaserad upplevelse.
Flera studier visar att att vara i kontakt med naturen och att uppleva naturens skönhet ökar vår koppling till andra och vår förmåga att se saker från andras perspektiv. Naturens hjälper oss att skifta fokus från oss själva till de andra och kollektivet. Naturens ger oss känslan av gemenskap.
Därför kommer naturbaserad program att hjälpa arbetsteam med t.ex. konflikthantering och inkludering och att bygga en stark och harmonisk gemenskap med kollegor som tar hand om varandra.
Därifrån öppnar sig alla möjligheter för ett dynamisk och effektivt team.

Om du är nyfiken och vill läsa mer om detta:
Länk till artikel ”Why, when and where nature enhances social connection
och hur guiden främjar denna effekt