Nature-based upplevelse: guidens roller & effekter

Under de senaste tio år har många studier rapporterat om positiva hälsoeffekter av metoder baserade på japansk shinrin-yoku grupperade under termen ”skogsterapi”. Men väldigt få pratar om guidens roller och potentiella effekter på deltagarnas upplevelse under en skogsterapisession. Baserat på yrkeserfarenhet, har vi skrivit en artikel med syfte att förtydliga vad guidade nature-based upplevelser som skogsterapi är och att lyfta fram guidens roll.

Genom att skapa ett rum av tillit och trygghet som främjar en sensorisk koppling till naturen och utbyte av erfarenheter, spelar guider en väsentlig roll i deltagarnas upplevelse. De främjar ”embodiment”, naturkontakt och social anknytning som vi tycker är nyckelfaktorerna som ökar hälsoeffekterna av upplevelsen.

Naturen är en plats för vår fysiologisk, mental och social hälsa.

För att läsa hela artikeln (på engelska) klicka här.

I andra blogginlägg kan du läsa om relaterade ämne:
Därför behöver du en guide
Vad menar jag när jag säger att jag guidar skogsbad