Vad menar jag när jag säger att jag guidar skogsbad?

Efter många år i forskningsvärlden, 2018 utbildade jag mig som Natur- och Skogsterapiguide. Idag är skogsbad en stor del av mitt liv.
Att skogsbada kan man göra på egen hand, men lika som för många aktiviteter kan det vara bra ibland att följa med en guide. Vad gör guiden då? Vad är guidens roll under ett skogsbad? Detta diskuterar jag i denna artikel.

Min roll som skogsbadsguide
Förberedelse
De flesta skogsbad som jag guidar varar ungefär 2-3 timmar. Förberedelserna tar minst dubbla tiden, ofta längre. Det är oerhört viktig att utforska platsen där jag ska guida, ofta flera gånger och minst en gång på samma tid som skogsbadet ska ske. Jag vill lära känna platsen: viken typ av liv och naturmiljö som finns, stenar, vatten, marken, djur, växter, särskilda träd, stigar, ljud, ställen där deltagare kan samlas (om jag ska guida en grupp), sprida sig, gömma sig, ligga ner eller sitta. Finns det ställen där deltagare riskerar att ramla eller gå vilse? Jag försöker om det är möjligt att vara en sista gång på platsen dagarna före skogsbadsdagen. Detta även om det är på en plats där jag har guidat många gånger tidigare. Naturen ändras såklart med årstiderna, men också från en vecka till den andra, om det har varit torrt eller regnat mycket eller om det har varit blåsigt.
Det är under den här tiden som jag spenderar på plats som skogsbadet börjar utformas: det som jag kommer att bjuda in deltagarna till. Vilka sinnen som jag kommer att fokusera på under de olika delarna av skogsbadet. Detta med tanke att allt kan ändras på dagen beroende på vädret, ljuset, ljud, gruppen, mig själv, naturen.
Som skogsbadsguide jobbar jag inte ensam i skogen. Jag guidar med skogen, med naturen. Jag låter naturen ”viska” mig råd, inspirera mig i stunden. Detta kan jag göra för att jag känner mig trygg med platsen.

Skapa ett rum och öppna dörren
Skogsbadsdagen försöker jag komma i god tid på plats för att ha lite tid för mig själv med platsen, för att hälsa. Deltagare kommer en efter den andra, i grupp. Min roll är att alla ska känna sig sedda, hörda och välkomna som individer och som tillhörande gruppen. Jag vill i möjligaste mån skapa ett tryggt rum som kommer att ge möjlighet till närvaro, frihet och koppling som jag beskrev i tidigare artikel. Jag ska öppna dörren till detta rum så att människor får kliva in, men också känna att de har möjlighet att gå ut ur om det behövs.
Att skapa trygghet görs också genom de praktiska aspekterna av ett skogsbad: första hjälp kit med mig, vara medveten om potentiella risker, se till att alla är bekväma, kan hålla värmen mm.

Bjuda in till närvaro och bygga en berättelse
Under ett skogsbad guidar jag deltagare genom olika steg som flyttar deras fokus mot sinnena. Jag använder sinnliga inbjudningar. Inbjudningarna är förslag som deltagare kan få inspiration från. T. ex kan jag bjuda in att uppleva former eller färger. Varje person kommer att följa inbjudan på det sätt som känns rätt i stunden genom att låta kroppen uttrycka sig och med koppling till naturen. Detta leder för de flesta till lugn och närvaro, men olika känslor eller upplevelser kan förekomma i en grupp.
Under skogsbad bjuder jag också in till stunder för att dela med sig, där varje deltagare får möjlighet att uttrycka sig om det som hen upplevt. Detta kan hjälpa med att integrera sin upplevelse, koppla sig till sig själv, men också till de andra i gruppen. Vid varje skogsbad samlas det som alla berättar och det byggs upp en specifik och gemensam berättelse under delningsstunder.
Vid slutet av skogsbadet är en viktig roll för guiden att stödja övergången tillbaka till vardagslivet från det som har upplevts.

Anpassning
Varje skogsbad är unikt och möjligheterna till inbjudningar är oändliga. Då kan guiden anpassa ett skogsbad till särskilda behöv: olika teman, specifika grupper. T ex kommer jag att guida på olika sätt för en grupp som firar en födelsedag, en arbetsgrupp som önskar få inspiration för ett nytt projekt och en grupp av personer som behöver stresshantering.

Sammanställning av skogsbadsguidens roll
Du kan absolut skogsbada själv, men ibland kanske du vill få ut lite mer av din upplevelse. Då är det en bra möjlighet att bli guidad och att kunna dela sin upplevelse med andra. När du följer med mig bjuder jag på:

· Ett väl förberett skogsbad,
· baserat på en omfattande certifierad utbildning,
· anpassat till dagen och gruppen,
· där jag kommer att göra mitt bästa för att skapa ett tryggt rum
· där du känner dig välkommen, fri, i närvaro,
· för att kunna få den bästa upplevelsen tillsammans med naturen
· och gå tillbaka till vardagslivet med en integrerad upplevelse.

Hur är detta möjligt egentligen? Finns det vetenskaplig evidens på det som händer under ett skogsbad? Vet man vad som sker i oss människor?
Du hittar svar i blogginlägget om vetenskapliga teorier.