Därför behöver du en guide för ditt skogsbad

När jag guidar ett skogsbad, frågar jag ofta i början om det är någon som redan har provat på skogsbad. Ofta svarar en person ”ja, jag brukar vara mycket i skogen och promenera. Skogsbad är det som jag gör men ensam”. Då är jag väldigt tacksam att personen är med denna dag och vill prova på med en guide. För att det finns en skillnad.
Guiden kommer att vara här för dig och gruppen. Hen har kunskapen för att se till att du vågar uppleva naturen på ett annat sätt, att du får upptäcka nya saker.
Att bli skogsbadsguide (som jag ser på skogsbad) är ingenting man lär sig över en dag eller en helg. ANFT utbildningen gav mig kunskap, teori och verktyg för att guida ett skogsbad och det är ett yrke där jag är i konstant utveckling. Jag slutar aldrig att lära mig om alla aspekter som ett skogsbad innehåller.
Med en guide behöver du inte planera någonting, du behöver inte känna platsen där skogsbadet ska ske, du behöver inte titta på tiden. Planering och förberedelse tar guiden hand om: vilka stigar ni kommer att gå på, vilka platser ni kan stanna, sitta, ligga ner.
Med en guide kommer du att kunna uppleva skogsbadet 100%: guiden skapar ett rum där du kan känna dig trygg för att kunna slutna ögonen om du vill, lukta på mossan eller hoppa i vattenpöl om du känner för det. Du får tillåtelse att vara det du vill, att hitta ditt inre barn, att vara tyst, att skratta, att gråta …
Med en guide kommer du att känna kopplingen till den andra, andra människor och icke människor. Guiden bygger upp skogsbadet som en resa i olika etapper som möjliggör att dyka in i närvaro med naturen.
Med en guide kommer du att få möjlighet att sätta ord på det som du upplever, att dela med dig det som du märker i stunden och återkomma till ditt vardagsliv med ny insikt.
Med en guide kommer du att vara en del av skogsbadets historia.

Du kan läsa mer om guidens roller och effekter i detta blogginlägg om den vetenskapliga artikeln som vi publicerade.